Świadczenia wychowawcze 500+

KOMUNIKAT O SKŁADANIU WNIOSKÓW „500+” NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Od 1 lutego 2021 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. 

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących kanałów:

zaś od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r.

wypłata do 30.06.2021 r.

od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

wypłata do 31.07.2021 r.

od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

wypłata do 31.08.2021 r.

Z uwagi na trwającą epidemię zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej możliwości wniosek pobrać można w siedzibie GOPS w Orli lub pobrać poniżej.

Do końca maja 2021 r. wypłacane są świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy.

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ

Zmianie nie ulegają przepisy o systemie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku gdzie członek rodziny przebywa poza granicami kraju wniosek przekazany zostanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który będzie rozpatrywał go w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Osoby, których członkowie rodzin podejmują zatrudnienie poza granicami kraju zachęcamy do składania wniosku drogą papierową, gdyż do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty.  Poniżej przedstawiamy ogólne informacje, które są wymagane przez Podlaski Urząd Wojewódzki do rozpatrzenia sprawy:

  1. Oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce oraz poza granicami kraju.
  2. Nr identyfikacyjny/ubezpieczenia poza granicami kraju.
  3. Adres zamieszkania/zameldowania poza granicami kraju.
  4. Nazwę i adres pracodawcy.
  5. Umowę o pracę (tłumaczoną na język polski) lub zaświadczenie o zatrudnieniu poza granicami kraju – w przypadku pracodawcy zagranicznego.
  6. Formularz A1 o okresie oddelegowania do pracy poza granice kraju - w przypadku pracodawcy krajowego.
  7. Opcjonalnie – decyzję o przyznaniu świadczeń poza granicami kraju.

Z uwagi na fakt, że każda sytuacja rodzinna jest indywidualna, osoby, które będą składały po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z pracownikiem GOPS, który wskaże wymagane w danej sprawie dokumenty.

Zgodnie z projektem Programu Rodzina „500+”, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodów w Polsce. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Osa

Data wytworzenia: 2019-06-03

Wprowadzający: Marta Osa

Modyfikujący: Marta Osa

Data modyfikacji: 2021-04-02

Opublikował: Marta Osa

Data publikacji: 2019-03-20