Dobry Start 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli informuje, iż od 1 lipca 2020 r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry Start”.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem następujących kanałów:

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli przy ul. A. Mickiewicza 5.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli przy ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla (parter) lub poniżej w załącznikach.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” pobierz TUTAJ

Załącznik do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” pobierz TUTAJ

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” był rok 2018 r., zaś w roku 2020 jest dalszą jego kontynuacją i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

oraz w przypadku ukończenia:

  • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje? Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli, dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne, pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia „Dobry Start” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli (parter) lub pod numerem telefonu 85 730 57 95

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orla

Wytwarzający/odpowiadający: GOPS

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Marta Osa

Modyfikujący: Marta Osa

Data modyfikacji: 2020-11-08

Opublikował: Marta Osa

Data publikacji: 2019-03-20